Skip to main content

regiovisie

In de periode 2020-2021 hebben elf bestuurders en directeuren van zorgorganisaties en één zorginkoper van het zorgkantoor het initiatief genomen voor een regionale visie op de ouderenzorg. Al snel werden ‘het eigen perspectief’ en de ‘kracht van ouderen’ en daarbij horende waarden als zelfrespect, zelfregie en samen het vertrekpunt in het denken.

De vraag die centraal staat in de visie is: hoe word je gezond oud(er) in de regio Zwolle. Het antwoord op die vraag bestaat niet alleen uit ‘’zorg’’. Daarom focussen we ons in de visie ook op welzijn en andere maatschappelijke partners. Positieve gezondheidsbenadering, daar gaat het om! Het resultaat? Een versterkt onderling vertrouwen en een gemeenschappelijk streven op basis van een gedeelde visie op een regionale beweging in de ouderenzorg.

Maar dit is pas het begin. Pas als we samenwerken in de regio kunnen we de ouderenzorg toekomstbestendig maken. Ouderen zelf, collega’s en vrijwilligers in onze organisaties, partners in een brede keten van zorg en welzijn, naasten, medezeggenschapsorganen en toezichthouders: allemaal hebben ze hierin een belangrijke rol en verantwoordelijkheid.

Met het Programma Route 67 Plus gaan we hieraan werken en gaan we de visie uitvoeren. De eerste stap is de Regioweek die we voor alle collega’s in zorg en welzijn organiseren van 20 tot en met 23 februari.  Wat er volgt op deze Regioweek is nu nog niet bekend, maar reken maar dat het gaat bruisen rond en op de Route 67 Plus!


Benieuwd naar de inhoud van de visie of de samenvatting van de visie? Download ze hieronder.