Skip to main content

Bestuurlijke werkconferentie 

over Wonen en Zorg in West-Overijssel 

 De grote vergrijzingsgolf die er op ons afkomt stelt ons voor grote uitdagingen. Om ouderen voldoende te kunnen faciliteren in hun woonzorgbehoefte, nu en in de toekomst, zullen we wonen, zorg en welzijn voor deze doelgroep anders moeten gaan organiseren. Met elkaar kunnen we zorgzame wijken en buurten ontwikkelen waar ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en gezond kunnen blijven wonen. Dit vraagt van alle betrokken partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg dat we elkaar vinden en, samen met de (toekomstige) ouderen zelf, stappen vooruit zetten. In deze conferentie willen we u inspireren en met elkaar in gesprek over hoe we komen tot een gedeelde visie en aanpak. 

 Programma 

 • 14:00 Opening door dagvoorzitter Heleen Stigter van de Taskforce Wonen&Zorg. 
 • 14.15 De woonzorgvisie door Richard Derksen, Programmamanager Een thuis voor iedereen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 • 14.30 Twee inspirerende praktijkvoorbeelden uit de regio.
 • 14.45 Woonzorganalyse in de regio door Martin Bleijenburg Companen 
 • 15:00 Pauze. 
 • 15.15 Met elkaar in gesprek langs 3 thema’s.
 • 15.45 Afronding. 
 • 16.00 Borrel en een hapje. 

Voor de bestuurlijke werkconferentie zijn uitgenodigd: 

 • bestuurders van de regionale ouderenzorg – en welzijnsinstellingen 
 • bestuurders van de regionale woningcorporaties 
 • bestuurders wonen, ruimtelijke ordening en zorg vanuit gemeente en provincie. 

Daarnaast vragen wij iedere bestuurder om iemand mee te nemen die hij/zij nodig acht om de werkconferentie en het vervolg daarop te laten slagen. 

Praktische informatie

Bestuurlijke Werkconferentie

WANNEER
Woensdag 22 februari
Van 14.00 tot 16.00 uur

WAAR
Theodorakapel 
Theodorahof 20, 8011 AA Zwolle 

CONTACT
Carolien de Wit | Plein van Vernieuwing carolien@pleinvanvernieuwing.nl